🏠

Covid-19 Norge

Oppdatert: Sun, 09 Jun 2024 06:26:34

Tall fra FHI MSIS

2020-2024: Totalt antall meldte tilfeller i Trondheim per måned

Måned 2020 2021 2022 2023 2024
Januar   346 18 316 92 113
Februar   71 17 314 38 31
Mars 178 82 3 515 56 11
April 111 91 477 46 6
Mai 52 482 300 47 19
Juni 2 281 768 23 3
Juli 13 215 438 15  
August 53 840 242 51  
September 30 1 013 129 100  
Oktober 139 1 172 91 86  
November 193 4 049 178 226  
Desember 866 2 929 169 273  
Totalt 1 637 11 571 41 937 1 053 183