🏠

Covid-19 Norge

Oppdatert: Sat, 25 May 2024 15:24:19

Tall fra SSB tabell 01222

2010-2024: Antall fødte per kvartal

fodtekvartal20102024

Kilde

Tabellnr Tabellnavn
01222 Endringar i befolkninga i løpet av kvartalet, for kommunar, fylke og heile landet (K) 1997K4-2024K1
https://www.ssb.no/statbank/table/01222