🏠

Covid-19 Norge

Oppdatert: Thu, 13 Jun 2024 02:19:13

Tall fra FHI MSIS

2020-2024: Totalt antall meldte tilfeller i Oslo per måned

Måned 2020 2021 2022 2023 2024
Januar   3 351 83 332 289 269
Februar 7 2 877 53 783 159 82
Mars 1 388 8 494 18 740 338 33
April 1 007 4 884 2 978 274 73
Mai 245 2 249 949 202 72
Juni 236 1 292 1 569 82 38
Juli 119 990 1 127 70  
August 504 5 966 622 229  
September 1 063 8 697 363 259  
Oktober 2 034 4 460 496 316  
November 4 389 13 183 803 852  
Desember 3 043 28 366 817 942  
Totalt 14035 84809 165579 4012 567

Gult: Høyeste antall tilfeller per måned og år