🏠

2010-2023: Antall levende fødte per måned

Oppdatert: Wed, 15 May 2024 10:23:22

Tall fra SSB tabell 05531

fodte20102023

Kilde

Tabellnr Tabellnavn
05531 Levendefødte, etter måned 1966-2023
https://www.ssb.no/statbank/table/05531