🏠

Covid-19 Norge

Oppdatert: Mon, 10 Jun 2024 09:49:43

Tall fra FHI SYSVAK

Janssen Cilag: Antall vaksinasjoner per dose og aldersgruppe

Janssen Dose 1 Dose 2 Dose 3 Dose 4
Alder Kvinne Mann Kvinne Mann Kvinne Mann Kvinne Mann
12-15 0 0 0 0 0 0 0 0
16-17 6 13 0 0 0 0 0 0
18-24 277 387 0 7 0 5 0 0
25-39 1 343 2 436 31 53 5 7 0 0
40-44 287 809 6 13 5 5 0 0
45-54 294 840 12 36 5 5 0 0
55-64 125 274 10 23 5 5 0 0
65-74 22 54 0 0 0 0 0 0
75-79 6 6 0 0 0 0 0 0
80-84 0 0 0 0 0 0 0 0
85+ 0 0 0 0 0 0 0 0
Totalt 2 360 4 819 59 132 20 27 0 0