Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Mon, 30 Oct 2023 18:10:05

Tall fra Legemiddelverket Bivirkningsrapport per 21. sept 2023

Koronavaksinasjon: Bivirkningsmeldinger fordelt på kjønn

bivirkkjonn.png