🏠

2010-2023: Antall døde per år

Oppdatert: Wed, 15 May 2024 03:37:43

Tall fra SSB tabell 10325

dode0aar20102023.png

dode1aar20102023.png

dode2aar20102023.png

dode3aar20102023.png

dode4aar20102023.png

dode5aar20102023.png

dode6aar20102023.png

dode7aar20102023.png

dode8aar20102023.png

dode9aar20102023.png

dode10aar20102023.png

dode11aar20102023.png

dode12aar20102023.png

dode13aar20102023.png

dode14aar20102023.png

dode15aar20102023.png

dode16aar20102023.png

dode17aar20102023.png

dode18aar20102023.png

dode19aar20102023.png

dode20aar20102023.png

dode21aar20102023.png

dode22aar20102023.png

dode23aar20102023.png

dode24aar20102023.png

dode25aar20102023.png

dode26aar20102023.png

dode27aar20102023.png

dode28aar20102023.png

dode29aar20102023.png

dode30aar20102023.png

dode31aar20102023.png

dode32aar20102023.png

dode33aar20102023.png

dode34aar20102023.png

dode35aar20102023.png

dode36aar20102023.png

dode37aar20102023.png

dode38aar20102023.png

dode39aar20102023.png

dode40aar20102023.png

dode41aar20102023.png

dode42aar20102023.png

dode43aar20102023.png

dode44aar20102023.png

dode45aar20102023.png

dode46aar20102023.png

dode47aar20102023.png

dode48aar20102023.png

dode49aar20102023.png

dode50aar20102023.png

dode51aar20102023.png

dode52aar20102023.png

dode53aar20102023.png

dode54aar20102023.png

dode55aar20102023.png

dode56aar20102023.png

dode57aar20102023.png

dode58aar20102023.png

dode59aar20102023.png

dode60aar20102023.png

dode61aar20102023.png

dode62aar20102023.png

dode63aar20102023.png

dode64aar20102023.png

dode65aar20102023.png

dode66aar20102023.png

dode67aar20102023.png

dode68aar20102023.png

dode69aar20102023.png

dode70aar20102023.png

dode71aar20102023.png

dode72aar20102023.png

dode73aar20102023.png

dode74aar20102023.png

dode75aar20102023.png

dode76aar20102023.png

dode77aar20102023.png

dode78aar20102023.png

dode79aar20102023.png

dode80aar20102023.png

dode81aar20102023.png

dode82aar20102023.png

dode83aar20102023.png

dode84aar20102023.png

dode85aar20102023.png

dode86aar20102023.png

dode87aar20102023.png

dode88aar20102023.png

dode89aar20102023.png

dode90aar20102023.png

dode91aar20102023.png

dode92aar20102023.png

dode93aar20102023.png

dode94aar20102023.png

dode95aar20102023.png

dode96aar20102023.png

dode97aar20102023.png

dode98aar20102023.png

dode99aar20102023.png

dode100aar20102023.png

dode101aar20102023.png

dode102aar20102023.png

dode103aar20102023.png

dode104aar20102023.png

dode105aar20102023.png