🏠

Covid-19 Norge

Oppdatert: Mon, 10 Jun 2024 09:47:33

Tall fra FHI SYSVAK

Antall vaksinasjoner 0-17 år

Alder Dose 1 Dose 2 Totalt
0-11 år 10 797 1 884 12 681
12-15 år 213 067 34 485 247 552
16-17 år 125 203 113 179 238 382
Totalt 349 067 149 548 498 615