🏠

Antall levende fødte per måned og år

Oppdatert: Wed, 15 May 2024 10:51:20

Tall fra SSB tabell 05531

fodte2023.png

fodte2022.png

fodte2021.png

fodte2020.png

fodte2019.png

fodte2018.png

fodte2017.png

fodte2016.png

fodte2015.png

fodte2014.png

fodte2013.png

fodte2012.png

fodte2011.png

fodte2010.png

fodte2009.png

fodte2008.png

fodte2007.png

fodte2006.png

fodte2005.png

fodte2004.png

fodte2003.png

fodte2002.png

fodte2001.png

fodte2000.png

fodte1999.png

fodte1998.png

fodte1997.png

fodte1996.png

fodte1995.png

fodte1994.png

fodte1993.png

fodte1992.png

fodte1991.png

fodte1990.png

fodte1989.png

fodte1988.png

fodte1987.png

fodte1986.png

fodte1985.png

fodte1984.png

fodte1983.png

fodte1982.png

fodte1981.png

fodte1980.png

fodte1979.png

fodte1978.png

fodte1977.png

fodte1976.png

fodte1975.png

fodte1974.png

fodte1973.png

fodte1972.png

fodte1971.png

fodte1970.png

fodte1969.png

fodte1968.png

fodte1967.png

fodte1966.png

Kilde

Tabellnr Tabellnavn
05531 Levendefødte, etter måned 1966-2023
https://www.ssb.no/statbank/table/05531