🏠

2020-2024: Antall døde per uke

Oppdatert: Wed, 22 May 2024 09:32:21

Tall fra SSB tabell 07995

dodeuke20202024

Kilde

Tabellnr Tabellnavn
07995 Døde, etter kjønn, alder og uke. Foreløpige tall 2000-2024
https://www.ssb.no/statbank/table/07995