🏠

2010-2023: Antall fødte i Norden per år

Oppdatert: Wed, 15 May 2024 10:49:57

2010-2023: Antall fødte i Norge

Tall fra SSB tabell 09745

fodtenorge20102023.png

2010-2023: Antal födda i Sverige

Tall fra SCB tabell BE0101E2

fodtesverige20102023.png

2010-2023: Antal fødte i Danmark

Tal fra DST tabell BEV3A

fodtedanmark20102023.png

2010-2023: Antal födda i Finland

Tall fra Statistikcentralen Finland matris 001_12dr_2022 och 001_11lk_2023q4

fodtefinland20102023.png

2010-2022: Antall fødte i Island

Tall fra Hagstofa Island matris MAN05101

fodteisland20102022.png