🏠

Covid-19 Norge

Oppdatert: Thu, 13 Jun 2024 02:20:18

Tall fra FHI SYSVAK

Antall vaksinasjoner per kjønn

Dose Kvinne Mann Antall doser
Dose 1 2 191 923 2 160 838 4 352 761
Dose 2 2 054 754 2 007 326 4 062 080
Dose 3 1 573 588 1 459 148 3 032 736
Dose 4 547 143 487 769 1 034 912
Dose 5 319 461 288 480 607 941
Dose 6 70 203 60 576 130 779
Totalt 6 757 072 6 464 137 13 221 209