🏠

2019-2023: Antall krefttilfeller hos menn per år

Oppdatert: Wed, 29 May 2024 03:58:36

Tall fra Kreftregisteret

ICD-10 Kreftform 2019 2020 2021 2022 2023
C00–96 All kreft 19 052 19 463 20 010 20 797 20 386
C00 Leppe 49 66 55 50 50
C02–06 Munnhule 114 123 124 135 126
C07–08 Spyttkjertler 27 38 46 39 35
C09–10, C01, C14 Oropharynx 198 189 205 214 218
C11 Nasopharynx 10 11 15 19 16
C12–13 Hypoharynx 23 34 32 26 29
C15 Spiserør 235 298 256 284 241
C16 Magesekk 292 288 240 298 318
C17 Tynntarm 128 150 142 145 144
C18 Tykktarm 1 469 1 529 1 546 1 616 1 665
C19–20 Endetarm 791 843 821 908 912
C21 Anus 43 38 37 30 33
C22 Lever 240 260 278 246 235
C23–24 Galleblære og galleveier 82 85 93 95 84
C25 Bukspyttkjertel 517 526 529 539 461
C26 Andre fordøyelsesorganer 50 44 44 73 55
C30–31 Nese og bihuler 27 30 25 33 32
C32 Strupe 86 83 106 66 94
C33–34 Lunge, luftrør 1 683 1 736 1 826 1 820 1 696
C38 Hjerte, mediastinum og brysthinne 14 13 13 6 13
C40–41 Knokler og leddbrusk 43 28 32 31 30
C43 Melanom i hud 1 219 1 193 1 289 1 466 1 566
C44 Hud ekskl. melanom 1 427 1 523 1 590 1 701 1 668
C45 Mesoteliom 81 54 81 74 56
C47 Autonome nervesystem 4 1 6 8 7
C48–49 Bløtvev 120 94 84 89 78
C50 Bryst 27 31 32 23 35
C61 Prostata 5 030 5 120 5 263 5 541 5 258
C62 Testikkel 303 288 297 289 260
C60, C63 Andre mannlige kjønnsorganer 65 56 85 85 87
C64 Nyre ekskl. nyrebekken 646 597 634 632 678
C65–68 Urinveier (ekskl. nyre) 1 215 1 321 1 310 1 320 1 351
C69 Øye 40 47 42 65 47
C70–72 Sentralnervesystemet 449 449 499 514 487
C73 Skjoldbruskkjertel 146 135 164 164 153
C37, C74–75 Andre endokrine kjertler 109 95 94 91 93
C39, C76, C80 Andre eller uspesifiserte 158 165 172 165 206
C81 Hodgkin lymfom 71 95 79 84 92
C82–86, C96 Non-Hodgkin lymfom 620 595 610 619 625
C88 Immunoproliferative sykdommer 62 66 75 45 58
C90 Myelomatose 307 343 326 327 335
C91–95 Leukemi 832 783 813 822 759

Gult: Høyeste antall tilfeller per år