Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Sun, 02 Apr 2023 01:20:24

Nøkkeltall kumulativt 2020-2023

    Antall doser Antall dødsfall
År Meldte tilfeller Dose 1 Dose 2 Dose 3 Dose 4 Covid-19 Vaksinedødsfall Alle dødsfall
2020 50 219 2 427       477   40 611
2021 347 524 4 289 675 3 929 691 1 566 034 1 965 966 236 42 002
2022 1 077 518 46 408 125 308 1 450 272 863 425 3 482 32 45 774
2023 5 895 1 164 1 685 5 528 36 883 386   9 762
Totalt 1 481 156 4 339 674 4 056 684 3 021 834 902 273 5 311 268 138 149

Tall fra: