🏠

Covid-19 Norge

Oppdatert: Wed, 12 Jun 2024 01:39:45

Nøkkeltall kumulativt 2020-2024

    Antall doser Antall dødsfall Antall fødte
År Tilfeller Dose 1 Dose 2 Dose 3 Dose 4 Dose 5 Dose 6 Covid-19 Vaksine Alle Levende fødte Dødfødte
2020 50 218 2 427           477     52 979 133
2021 347 544 4 291 128 3 930 346 1 565 916 1 986 11   967 236   56 060 120
2022 1 078 145 56 308 127 308 1 449 335 863 843 13 019 241 3 500 32   51 480 102
2023 31 260 2 817 4 293 16 773 164 970 587 280 127 730 1 534 11 43 539 51 980 126
2024 4 341 80 132 709 4 100 7 622 2 800 218   16 243  
Totalt 1 511 508 4 352 760 4 062 079 3 032 733 1 034 899 607 932 130 771 6 696 279 59 782 212 499

Nøkkeltall per måned

Kilder

SSB Tabellnr Tabellnavn
07995 Døde, etter kjønn, alder og uke. Foreløpige tall 2000-2024
https://www.ssb.no/statbank/table/07995
05379 Døde i alt og døde under 1 år, etter kjønn og alder 1974-2023
https://www.ssb.no/statbank/table/05379
09745 Fødte, etter kjønn 1986-2023
https://www.ssb.no/statbank/table/09745

FHI Link
MSIS Meldte C19-tilfeller 2020
MSIS Meldte C19-tilfeller 2021
MSIS Meldte C19-tilfeller 2022
MSIS Meldte C19-tilfeller 2020
MSIS Meldte C19-tilfeller 2024
SYSVAK Antall doser 2020
SYSVAK Antall doser 2021
SYSVAK Antall doser 2022
SYSVAK Antall doser 2023
SYSVAK Antall doser 2024
Nye Covid-19 assosierte dødsfall https://www.fhi.no/publ/statusrapporter/luftveisinfeksjoner
Medisinsk fødselsregister https://statistikkbank.fhi.no/mfr/

DMP Link
Bivirkningsrapporter for koronavaksiner https://www.dmp.no/bivirkninger-og-sikkerhet/bivirkningsrapporter-og-oversikter/temarapporter-om-bivirkninger/bivirkningsrapporter-for-koronavaksiner