Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Mon, 27 Sep 2021 14:00:04

Tall fra FHI

Totalt antall C19-assosierte dødsfall

Alder Kvinner Menn Sum Andel
0-39 2 4 6 0,71 %
40-49 5 8 13 1,53 %
50-59 7 30 37 4,35 %
60-69 29 73 102 12,00 %
70-79 72 122 194 22,82 %
80-89 133 150 283 33,29 %
90+ 142 73 215 25,29 %
Totalt 390 460 850 100,00 %

6.59 % av de døde er under 60 år
58.58 % av de døde er over 80 år

C19-døde 2020

Hva betyr C19-assosierte dødsfall?

Dersom en person dør i løpet av de første 30 dagene etter han eller hun har testet positivt for covid-19, registreres det som et covid-19-assosiert dødsfall, med mindre det foreligger konkrete opplysninger om at dødsfallet ikke er assosiert med covid-19.

Covid-19-assosierte dødsfall omfatter både dødsfall der personen dør av og med covid-19.
Kun dødsfall med bekreftet laboratoriebekreftet SARS-CoV-2 er covid-19-assosiert dødsfall.

Det er ikke alltid mulig å skille om pasienten har dødd av eller med covid-19.

Kilde: FHI