Home C19-Døde

Covid-19 statistikk

Oppdatert: Sat, 15 May 2021 01:16:46

Tall fra FHI

Totalt antall covid-19-assosierte dødsfall

Alder Kvinner Menn Sum Prosentandel
0-39 2 4 6 0.78 %
40-49 5 6 11 1.42 %
50-59 6 27 33 4.26 %
60-69 27 66 93 12.02 %
70-79 66 109 175 22.61 %
80-89 120 140 260 33.59 %
90+ 133 63 196 25.32 %
Totalt 359 415 774 100.00 %

6.46 % av de døde er under 60 år
58.91 % av de døde er over 80 år

Hva betyr covid-19-assosierte dødsfall?

Dersom en person dør i løpet av de første 30 dagene etter han eller hun har testet positivt for covid-19, registreres det som et covid-19-assosiert dødsfall, med mindre det foreligger konkrete opplysninger om at dødsfallet ikke er assosiert med covid-19.

Covid-19-assosierte dødsfall omfatter både dødsfall der personen dør av og med covid-19.
Kun dødsfall med bekreftet laboratoriebekreftet SARS-CoV-2 er covid-19-assosiert dødsfall.

Det er ikke alltid mulig å skille om pasienten har dødd av eller med covid-19.

Kilde: FHI