Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Mon, 27 Sep 2021 13:31:56

Tall fra FHI | Helsedirektoratet

Nøkkeltall kumulative

Meldte tilfeller Innlagt sykehus Innlagt intensiv Døde PCR-Tester
186 926 5 182 980 850 7 830 862

2,39 % av testene er positive
97,61 % av testene er negative
0,45 % av meldte tilfeller har dødd
2,77 % av meldte tilfeller har vært innlagt på sykehus
1,51 døde per dag siden første C19-assosierte dødsfall 2020-03-12
C19-assosierte dødsfall 2020: 459
C19-assosierte dødsfall 2021: 391
3 986 358 unike personer har vært testet for SARS-CoV-2 t.o.m. 2021-09-19 (74 % av befolkningen)

Innlagt på sykehus med C19 siste uke

Dato Innlagte Herav med respirator
2021-09-27 104 19
2021-09-24 96 19
2021-09-23 100 20
2021-09-22 113 18
2021-09-21 119 21
2021-09-20 122 20
2021-09-17 107 19

Historikk siste uke: kumulative tall

Dato Meldte tilfeller Innlagt sykehus Innlagt intensiv Døde Tester
2021-09-27 186926 5182 980 850 7830862
2021-09-24 185327 5161 975 850 7798210
2021-09-23 184609 5157 973 850 7780626
2021-09-22 183808 5138 971 850 7757967
2021-09-21 182915 5126 971 841 7732091
2021-09-20 182235 5111 967 841 7715832
2021-09-17 180427 5076 964 841 7673875

6499 meldte tilfeller siste 7 dager
106 innlagt siste 7 dager
16 intensivinnlagt siste 7 dager
9 døde siste 7 dager
156987 tester utført siste 7 dager
4,14 % av testene er positive siste 7 dager