Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Tue, 26 Sep 2023 17:49:10

Antall meldte tilfeller per dag siste 30 dager

Tall fra FHI MSIS

2023-09-26-meldtesiste-bar.png

Antall Covid-19-assosierte dødsfall 2020-2023

Tall fra FHI

c19dode-2020-2023-line.png

c19dode-2020-2023-pie.png

c19dode2023.png