Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Sun, 13 Jun 2021 23:33:19

Tall fra FHI

C19-assosierte dødsfall i Dødsårsaksregisteret i 2020

  Totalt Bosatte Ikke-bosatte
Alle Covid-19 assosierte 459 455 4
SARS-CoV-2 påvist 447 443 4
SARS-CoV-2 ikke påvist 12 12 0
Covid-19 som underliggende dødsårsak 415 411 4
SARS-CoV-2 påvist 414 410 3
SARS-CoV-2 ikke påvist 1 1 0
Covid-19 som medvirkende dødsårsak 44 44 0
Covid-19-dødsfall fra MSIS 458 456 2

Prosent av C19-assosierte dødsfall i 2020 der andre dødsårsaker er registrert på dødsmeldingen

Dødsårsaksgruppe Andel med kronisk sykdom
Hjerte-karsykdom 56 %
Kronisk lungesykdom 36 %
Demens 29 %
Diabetes 12 %
Kreft 13 %