Home Intensivvårdade

Covid-19 Sverige

Uppdaterat: Wed, 18 May 2022 21:20:21

Siffror från Folkhälsomyndigheten

Totalt antal vaccinerade födda 2009 eller äldre

Kön Antal vaccinerade Andel vaccinerade Vaccinationsstatus
Totalt 7 815 990 86,97 % Minst 1 dos
Totalt 7 624 478 84,84 % Minst 2 doser
Män 3 862 141 85,69 % Minst 1 dos
Män 3 758 914 83,40 % Minst 2 doser
Kvinnor 3 953 849 88,26 % Minst 1 dos
Kvinnor 3 865 564 86,29 % Minst 2 doser