Home Intensivvårdade

Covid-19 Sverige

Uppdaterat: Fri, 31 Mar 2023 01:41:49

Siffror från Folkhälsomyndigheten

Vaccinerade per kön födda 2010 eller äldre

Kön Antal vaccinerade Andel vaccinerade Vaccinationsstatus
Dagliga data uppdateras torsdagar kl 14,00 med data fram till föregående dag, Veckodata uppdateras torsdagar kl 14,00 med föregående veckas data, Läs mer på https://www,folkhalsomyndigheten,se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/aktuellt-epidemiologiskt-lage/ 0 0,00 %