Home Intensivvårdade

Covid-19 Sverige

Uppdaterat: Fri, 31 Mar 2023 01:41:50

Siffror från Folkhälsomyndigheten

Dos 4 per kommun

Kommun Antal dos 4 Andel dos 4