Home Intensivvårdade

Covid-19 Sverige

Uppdaterat: Fri, 31 Mar 2023 01:41:55

Siffror från Folkhälsomyndigheten

Dos 3 per kommun

Kommun Antal dos 3 Andel dos 3