Home Intensivvårdade

Covid-19 Sverige

Uppdaterat: Wed, 18 May 2022 21:20:29

Siffror från Folkhälsomyndigheten

Dos 4 per åldersgrupp och län, födda 1941 eller äldre

Region Ålder Antal vaccinerade Andel vaccinerade Vaccinationsstatus
Sverige 65-69 227 175 42,05 % 4 doser
Sverige 70-79 547 794 53,76 % 4 doser
Sverige 80-89 333 204 72,70 % 4 doser
Sverige 90 eller äldre 69 498 68,60 % 4 doser
Sverige Totalt 1 177 671 55,58 % 4 doser
Stockholm 65-69 41 141 39,50 % 4 doser
Stockholm 70-79 96 986 51,27 % 4 doser
Stockholm 80-89 53 455 66,65 % 4 doser
Stockholm 90 eller äldre 11 460 62,73 % 4 doser
Stockholm Totalt 203 042 51,82 % 4 doser
Uppsala 65-69 8 412 43,91 % 4 doser
Uppsala 70-79 20 447 56,25 % 4 doser
Uppsala 80-89 12 217 81,38 % 4 doser
Uppsala 90 eller äldre 2 401 69,74 % 4 doser
Uppsala Totalt 43 477 58,78 % 4 doser
Södermanland 65-69 6 898 40,85 % 4 doser
Södermanland 70-79 18 056 53,09 % 4 doser
Södermanland 80-89 10 751 73,08 % 4 doser
Södermanland 90 eller äldre 2 069 66,02 % 4 doser
Södermanland Totalt 37 774 54,95 % 4 doser
Östergötland 65-69 13 999 57,58 % 4 doser
Östergötland 70-79 31 457 67,31 % 4 doser
Östergötland 80-89 16 455 76,18 % 4 doser
Östergötland 90 eller äldre 3 592 73,82 % 4 doser
Östergötland Totalt 65 503 67,18 % 4 doser
Jönköping 65-69 9 712 50,34 % 4 doser
Jönköping 70-79 23 028 63,24 % 4 doser
Jönköping 80-89 13 170 76,17 % 4 doser
Jönköping 90 eller äldre 3 015 72,46 % 4 doser
Jönköping Totalt 48 925 63,41 % 4 doser
Kronoberg 65-69 3 709 34,21 % 4 doser
Kronoberg 70-79 9 106 44,20 % 4 doser
Kronoberg 80-89 6 499 66,65 % 4 doser
Kronoberg 90 eller äldre 1 533 65,29 % 4 doser
Kronoberg Totalt 20 847 47,88 % 4 doser
Kalmar 65-69 8 305 52,86 % 4 doser
Kalmar 70-79 19 338 63,99 % 4 doser
Kalmar 80-89 11 047 77,98 % 4 doser
Kalmar 90 eller äldre 2 268 74,68 % 4 doser
Kalmar Totalt 40 958 64,87 % 4 doser
Gotland 65-69 2 300 54,62 % 4 doser
Gotland 70-79 5 160 66,32 % 4 doser
Gotland 80-89 2 610 75,92 % 4 doser
Gotland 90 eller äldre 470 68,51 % 4 doser
Gotland Totalt 10 540 65,40 % 4 doser
Blekinge 65-69 4 736 51,93 % 4 doser
Blekinge 70-79 10 972 59,61 % 4 doser
Blekinge 80-89 6 447 71,18 % 4 doser
Blekinge 90 eller äldre 1 301 68,55 % 4 doser
Blekinge Totalt 23 456 60,96 % 4 doser
Skåne 65-69 17 937 25,67 % 4 doser
Skåne 70-79 49 035 37,01 % 4 doser
Skåne 80-89 43 940 72,90 % 4 doser
Skåne 90 eller äldre 9 062 67,04 % 4 doser
Skåne Totalt 119 974 43,44 % 4 doser
Halland 65-69 8 991 48,23 % 4 doser
Halland 70-79 22 016 60,42 % 4 doser
Halland 80-89 12 401 74,29 % 4 doser
Halland 90 eller äldre 2 722 72,32 % 4 doser
Halland Totalt 46 130 61,07 % 4 doser
Västra Götaland 65-69 30 858 34,45 % 4 doser
Västra Götaland 70-79 76 615 46,73 % 4 doser
Västra Götaland 80-89 52 550 70,60 % 4 doser
Västra Götaland 90 eller äldre 11 518 67,94 % 4 doser
Västra Götaland Totalt 171 541 49,73 % 4 doser
Värmland 65-69 9 518 55,09 % 4 doser
Värmland 70-79 22 428 68,31 % 4 doser
Värmland 80-89 12 795 82,66 % 4 doser
Värmland 90 eller äldre 2 726 78,11 % 4 doser
Värmland Totalt 47 467 68,72 % 4 doser
Örebro 65-69 9 435 57,10 % 4 doser
Örebro 70-79 21 927 67,42 % 4 doser
Örebro 80-89 10 447 72,84 % 4 doser
Örebro 90 eller äldre 2 087 67,69 % 4 doser
Örebro Totalt 43 896 66,04 % 4 doser
Västmanland 65-69 7 053 48,73 % 4 doser
Västmanland 70-79 17 299 58,69 % 4 doser
Västmanland 80-89 9 754 70,51 % 4 doser
Västmanland 90 eller äldre 2 140 69,98 % 4 doser
Västmanland Totalt 36 246 59,58 % 4 doser
Dalarna 65-69 9 339 51,56 % 4 doser
Dalarna 70-79 22 393 63,41 % 4 doser
Dalarna 80-89 13 196 83,93 % 4 doser
Dalarna 90 eller äldre 2 604 78,22 % 4 doser
Dalarna Totalt 47 532 65,58 % 4 doser
Gävleborg 65-69 8 958 50,97 % 4 doser
Gävleborg 70-79 21 393 61,88 % 4 doser
Gävleborg 80-89 10 867 71,59 % 4 doser
Gävleborg 90 eller äldre 2 083 66,66 % 4 doser
Gävleborg Totalt 43 301 61,46 % 4 doser
Västernorrland 65-69 6 966 46,24 % 4 doser
Västernorrland 70-79 17 061 58,72 % 4 doser
Västernorrland 80-89 9 626 71,53 % 4 doser
Västernorrland 90 eller äldre 1 828 70,94 % 4 doser
Västernorrland Totalt 35 481 58,98 % 4 doser
Jämtland 65-69 3 716 45,80 % 4 doser
Jämtland 70-79 8 991 58,91 % 4 doser
Jämtland 80-89 4 842 72,93 % 4 doser
Jämtland 90 eller äldre 936 68,27 % 4 doser
Jämtland Totalt 18 485 58,90 % 4 doser
Västerbotten 65-69 8 044 51,88 % 4 doser
Västerbotten 70-79 17 733 63,04 % 4 doser
Västerbotten 80-89 9 760 75,08 % 4 doser
Västerbotten 90 eller äldre 1 887 72,02 % 4 doser
Västerbotten Totalt 37 424 63,16 % 4 doser
Norrbotten 65-69 7 148 45,27 % 4 doser
Norrbotten 70-79 16 353 56,10 % 4 doser
Norrbotten 80-89 10 375 73,83 % 4 doser
Norrbotten 90 eller äldre 1 796 69,83 % 4 doser
Norrbotten Totalt 35 672 57,94 % 4 doser