Home Intensivvårdade

Covid-19 Sverige

Uppdaterat: Wed, 18 May 2022 21:20:25

Siffror från Folkhälsomyndigheten

Dos 3 per åldersgrupp födda 2003 eller äldre

Region Ålder Antal vaccinerade Andel vaccinerade Vaccinationsstatus
Sverige 18-29 558 110 37,15 % 3 doser
Sverige 30-39 636 820 44,29 % 3 doser
Sverige 40-49 772 932 59,49 % 3 doser
Sverige 50-59 976 420 73,63 % 3 doser
Sverige 60-69 935 577 84,28 % 3 doser
Sverige 70-79 929 862 91,26 % 3 doser
Sverige 80-89 426 581 93,07 % 3 doser
Sverige 90 eller äldre 92 709 91,52 % 3 doser
Sverige Totalt 5 329 011 64,56 % 3 doser
Stockholm 18-29 125 953 35,65 % 3 doser
Stockholm 30-39 164 614 43,26 % 3 doser
Stockholm 40-49 190 596 56,81 % 3 doser
Stockholm 50-59 216 963 70,34 % 3 doser
Stockholm 60-69 179 581 79,70 % 3 doser
Stockholm 70-79 166 739 88,14 % 3 doser
Stockholm 80-89 73 016 91,04 % 3 doser
Stockholm 90 eller äldre 16 373 89,62 % 3 doser
Stockholm Totalt 1 133 835 59,97 % 3 doser
Uppsala 18-29 32 672 47,99 % 3 doser
Uppsala 30-39 29 887 53,38 % 3 doser
Uppsala 40-49 32 189 68,11 % 3 doser
Uppsala 50-59 37 005 79,41 % 3 doser
Uppsala 60-69 34 361 88,05 % 3 doser
Uppsala 70-79 34 081 93,76 % 3 doser
Uppsala 80-89 14 138 94,17 % 3 doser
Uppsala 90 eller äldre 3 156 91,66 % 3 doser
Uppsala Totalt 217 489 69,76 % 3 doser
Södermanland 18-29 12 690 32,64 % 3 doser
Södermanland 30-39 15 727 42,42 % 3 doser
Södermanland 40-49 21 135 59,48 % 3 doser
Södermanland 50-59 28 797 74,54 % 3 doser
Södermanland 60-69 29 635 86,60 % 3 doser
Södermanland 70-79 31 317 92,07 % 3 doser
Södermanland 80-89 13 796 93,78 % 3 doser
Södermanland 90 eller äldre 2 848 90,87 % 3 doser
Södermanland Totalt 155 945 66,02 % 3 doser
Östergötland 18-29 33 487 45,81 % 3 doser
Östergötland 30-39 31 631 51,55 % 3 doser
Östergötland 40-49 37 498 66,78 % 3 doser
Östergötland 50-59 46 395 79,20 % 3 doser
Östergötland 60-69 44 234 88,85 % 3 doser
Östergötland 70-79 43 811 93,75 % 3 doser
Östergötland 80-89 20 449 94,68 % 3 doser
Östergötland 90 eller äldre 4 562 93,75 % 3 doser
Östergötland Totalt 262 067 70,42 % 3 doser
Jönköping 18-29 20 568 38,64 % 3 doser
Jönköping 30-39 22 256 47,28 % 3 doser
Jönköping 40-49 27 333 63,49 % 3 doser
Jönköping 50-59 35 860 77,18 % 3 doser
Jönköping 60-69 34 192 87,10 % 3 doser
Jönköping 70-79 34 088 93,62 % 3 doser
Jönköping 80-89 16 255 94,01 % 3 doser
Jönköping 90 eller äldre 3 882 93,29 % 3 doser
Jönköping Totalt 194 434 67,76 % 3 doser
Kronoberg 18-29 10 029 33,76 % 3 doser
Kronoberg 30-39 10 420 39,94 % 3 doser
Kronoberg 40-49 13 557 56,02 % 3 doser
Kronoberg 50-59 18 067 72,49 % 3 doser
Kronoberg 60-69 18 236 84,84 % 3 doser
Kronoberg 70-79 18 827 91,38 % 3 doser
Kronoberg 80-89 9 081 93,13 % 3 doser
Kronoberg 90 eller äldre 2 134 90,89 % 3 doser
Kronoberg Totalt 100 351 63,07 % 3 doser
Kalmar 18-29 13 993 44,30 % 3 doser
Kalmar 30-39 15 339 53,03 % 3 doser
Kalmar 40-49 18 436 67,12 % 3 doser
Kalmar 50-59 25 709 79,76 % 3 doser
Kalmar 60-69 27 070 88,30 % 3 doser
Kalmar 70-79 28 169 93,21 % 3 doser
Kalmar 80-89 13 373 94,40 % 3 doser
Kalmar 90 eller äldre 2 840 93,51 % 3 doser
Kalmar Totalt 144 929 73,09 % 3 doser
Gotland 18-29 3 302 42,26 % 3 doser
Gotland 30-39 3 736 54,28 % 3 doser
Gotland 40-49 4 703 68,77 % 3 doser
Gotland 50-59 6 397 78,88 % 3 doser
Gotland 60-69 7 309 88,88 % 3 doser
Gotland 70-79 7 274 93,50 % 3 doser
Gotland 80-89 3 252 94,59 % 3 doser
Gotland 90 eller äldre 630 91,84 % 3 doser
Gotland Totalt 36 603 73,54 % 3 doser
Blekinge 18-29 9 178 43,56 % 3 doser
Blekinge 30-39 9 644 51,35 % 3 doser
Blekinge 40-49 12 520 67,10 % 3 doser
Blekinge 50-59 16 480 78,82 % 3 doser
Blekinge 60-69 15 839 87,01 % 3 doser
Blekinge 70-79 16 917 91,92 % 3 doser
Blekinge 80-89 8 450 93,30 % 3 doser
Blekinge 90 eller äldre 1 744 91,89 % 3 doser
Blekinge Totalt 90 772 71,49 % 3 doser
Skåne 18-29 64 260 31,72 % 3 doser
Skåne 30-39 73 255 37,79 % 3 doser
Skåne 40-49 95 763 53,63 % 3 doser
Skåne 50-59 120 051 68,52 % 3 doser
Skåne 60-69 115 900 80,63 % 3 doser
Skåne 70-79 118 269 89,27 % 3 doser
Skåne 80-89 55 201 91,58 % 3 doser
Skåne 90 eller äldre 12 096 89,49 % 3 doser
Skåne Totalt 654 795 59,52 % 3 doser
Halland 18-29 18 054 41,19 % 3 doser
Halland 30-39 20 744 49,63 % 3 doser
Halland 40-49 27 357 66,18 % 3 doser
Halland 50-59 34 484 77,58 % 3 doser
Halland 60-69 33 237 86,94 % 3 doser
Halland 70-79 33 873 92,96 % 3 doser
Halland 80-89 15 749 94,34 % 3 doser
Halland 90 eller äldre 3 485 92,59 % 3 doser
Halland Totalt 186 983 70,15 % 3 doser
Västra Götaland 18-29 84 044 32,68 % 3 doser
Västra Götaland 30-39 95 885 38,79 % 3 doser
Västra Götaland 40-49 117 000 54,33 % 3 doser
Västra Götaland 50-59 156 518 71,00 % 3 doser
Västra Götaland 60-69 153 014 82,82 % 3 doser
Västra Götaland 70-79 148 601 90,63 % 3 doser
Västra Götaland 80-89 69 056 92,78 % 3 doser
Västra Götaland 90 eller äldre 15 446 91,11 % 3 doser
Västra Götaland Totalt 839 564 60,83 % 3 doser
Värmland 18-29 18 278 47,47 % 3 doser
Värmland 30-39 18 694 54,82 % 3 doser
Värmland 40-49 22 306 69,97 % 3 doser
Värmland 50-59 30 206 80,97 % 3 doser
Värmland 60-69 30 799 89,26 % 3 doser
Värmland 70-79 30 661 93,39 % 3 doser
Värmland 80-89 14 649 94,64 % 3 doser
Värmland 90 eller äldre 3 263 93,50 % 3 doser
Värmland Totalt 168 856 74,03 % 3 doser
Örebro 18-29 19 625 42,67 % 3 doser
Örebro 30-39 19 160 49,06 % 3 doser
Örebro 40-49 23 331 64,46 % 3 doser
Örebro 50-59 29 524 76,89 % 3 doser
Örebro 60-69 28 881 87,27 % 3 doser
Örebro 70-79 30 226 92,94 % 3 doser
Örebro 80-89 13 489 94,05 % 3 doser
Örebro 90 eller äldre 2 854 92,57 % 3 doser
Örebro Totalt 167 090 68,85 % 3 doser
Västmanland 18-29 13 199 34,28 % 3 doser
Västmanland 30-39 15 707 43,28 % 3 doser
Västmanland 40-49 19 442 59,63 % 3 doser
Västmanland 50-59 27 211 74,88 % 3 doser
Västmanland 60-69 25 817 85,61 % 3 doser
Västmanland 70-79 27 040 91,74 % 3 doser
Västmanland 80-89 12 960 93,69 % 3 doser
Västmanland 90 eller äldre 2 821 92,25 % 3 doser
Västmanland Totalt 144 197 65,46 % 3 doser
Dalarna 18-29 13 211 37,06 % 3 doser
Dalarna 30-39 17 055 48,64 % 3 doser
Dalarna 40-49 20 530 63,42 % 3 doser
Dalarna 50-59 27 901 75,92 % 3 doser
Dalarna 60-69 31 355 87,71 % 3 doser
Dalarna 70-79 33 205 94,02 % 3 doser
Dalarna 80-89 14 968 95,20 % 3 doser
Dalarna 90 eller äldre 3 135 94,17 % 3 doser
Dalarna Totalt 161 360 70,17 % 3 doser
Gävleborg 18-29 12 780 34,25 % 3 doser
Gävleborg 30-39 15 338 44,47 % 3 doser
Gävleborg 40-49 20 082 61,41 % 3 doser
Gävleborg 50-59 28 732 75,62 % 3 doser
Gävleborg 60-69 30 069 85,86 % 3 doser
Gävleborg 70-79 31 710 91,72 % 3 doser
Gävleborg 80-89 14 065 92,65 % 3 doser
Gävleborg 90 eller äldre 2 875 92,00 % 3 doser
Gävleborg Totalt 155 651 67,56 % 3 doser
Västernorrland 18-29 12 488 41,05 % 3 doser
Västernorrland 30-39 14 620 50,31 % 3 doser
Västernorrland 40-49 18 779 65,83 % 3 doser
Västernorrland 50-59 25 376 78,17 % 3 doser
Västernorrland 60-69 26 328 88,04 % 3 doser
Västernorrland 70-79 27 074 93,18 % 3 doser
Västernorrland 80-89 12 672 94,16 % 3 doser
Västernorrland 90 eller äldre 2 377 92,24 % 3 doser
Västernorrland Totalt 139 714 71,48 % 3 doser
Jämtland 18-29 5 941 34,61 % 3 doser
Jämtland 30-39 7 657 45,63 % 3 doser
Jämtland 40-49 9 803 63,71 % 3 doser
Jämtland 50-59 12 390 74,25 % 3 doser
Jämtland 60-69 13 920 86,93 % 3 doser
Jämtland 70-79 14 084 92,29 % 3 doser
Jämtland 80-89 6 239 93,97 % 3 doser
Jämtland 90 eller äldre 1 267 92,41 % 3 doser
Jämtland Totalt 71 301 67,71 % 3 doser
Västerbotten 18-29 19 285 44,03 % 3 doser
Västerbotten 30-39 19 752 53,67 % 3 doser
Västerbotten 40-49 22 098 69,02 % 3 doser
Västerbotten 50-59 26 197 80,98 % 3 doser
Västerbotten 60-69 27 623 89,34 % 3 doser
Västerbotten 70-79 26 758 95,13 % 3 doser
Västerbotten 80-89 12 481 96,02 % 3 doser
Västerbotten 90 eller äldre 2 516 96,03 % 3 doser
Västerbotten Totalt 156 710 71,35 % 3 doser
Norrbotten 18-29 15 073 43,46 % 3 doser
Norrbotten 30-39 15 699 51,28 % 3 doser
Norrbotten 40-49 18 474 66,85 % 3 doser
Norrbotten 50-59 26 157 79,63 % 3 doser
Norrbotten 60-69 28 177 88,74 % 3 doser
Norrbotten 70-79 27 138 93,09 % 3 doser
Norrbotten 80-89 13 242 94,23 % 3 doser
Norrbotten 90 eller äldre 2 405 93,51 % 3 doser
Norrbotten Totalt 146 365 71,99 % 3 doser