Home Intensivvårdade

Covid-19 Sverige

Uppdaterat: Thu, 28 Jul 2022 14:46:34

Siffror från Folkhälsomyndigheten

Dos 4 per åldersgrupp och län

Region Ålder Antal vaccinerade Andel vaccinerade Vaccinationsstatus
Sverige 65-69 320 969 59,41 % 4 doser
Sverige 70-79 720 381 70,70 % 4 doser
Sverige 80-89 357 581 78,02 % 4 doser
Sverige 90 eller äldre 73 750 72,80 % 4 doser
Sverige Totalt 1 472 681 69,51 % 4 doser
Stockholm 65-69 56 788 54,53 % 4 doser
Stockholm 70-79 124 515 65,82 % 4 doser
Stockholm 80-89 59 050 73,63 % 4 doser
Stockholm 90 eller äldre 12 555 68,72 % 4 doser
Stockholm Totalt 252 908 64,55 % 4 doser
Uppsala 65-69 14 981 78,20 % 4 doser
Uppsala 70-79 30 743 84,57 % 4 doser
Uppsala 80-89 12 584 83,82 % 4 doser
Uppsala 90 eller äldre 2 519 73,16 % 4 doser
Uppsala Totalt 60 827 82,24 % 4 doser
Södermanland 65-69 10 949 64,84 % 4 doser
Södermanland 70-79 25 477 74,90 % 4 doser
Södermanland 80-89 11 508 78,23 % 4 doser
Södermanland 90 eller äldre 2 239 71,44 % 4 doser
Södermanland Totalt 50 173 72,98 % 4 doser
Östergötland 65-69 17 190 70,71 % 4 doser
Östergötland 70-79 37 388 80,00 % 4 doser
Östergötland 80-89 17 684 81,87 % 4 doser
Östergötland 90 eller äldre 3 761 77,29 % 4 doser
Östergötland Totalt 76 023 77,96 % 4 doser
Jönköping 65-69 12 635 65,50 % 4 doser
Jönköping 70-79 27 914 76,66 % 4 doser
Jönköping 80-89 13 898 80,38 % 4 doser
Jönköping 90 eller äldre 3 147 75,63 % 4 doser
Jönköping Totalt 57 594 74,65 % 4 doser
Kronoberg 65-69 6 224 57,41 % 4 doser
Kronoberg 70-79 14 388 69,83 % 4 doser
Kronoberg 80-89 7 304 74,91 % 4 doser
Kronoberg 90 eller äldre 1 647 70,14 % 4 doser
Kronoberg Totalt 29 563 67,89 % 4 doser
Kalmar 65-69 10 655 67,81 % 4 doser
Kalmar 70-79 23 348 77,25 % 4 doser
Kalmar 80-89 11 606 81,92 % 4 doser
Kalmar 90 eller äldre 2 377 78,27 % 4 doser
Kalmar Totalt 47 986 76,00 % 4 doser
Gotland 65-69 2 920 69,34 % 4 doser
Gotland 70-79 6 083 78,19 % 4 doser
Gotland 80-89 2 787 81,06 % 4 doser
Gotland 90 eller äldre 509 74,20 % 4 doser
Gotland Totalt 12 299 76,32 % 4 doser
Blekinge 65-69 5 904 64,74 % 4 doser
Blekinge 70-79 13 298 72,25 % 4 doser
Blekinge 80-89 6 909 76,28 % 4 doser
Blekinge 90 eller äldre 1 379 72,66 % 4 doser
Blekinge Totalt 27 490 71,44 % 4 doser
Skåne 65-69 31 259 44,73 % 4 doser
Skåne 70-79 78 266 59,07 % 4 doser
Skåne 80-89 46 434 77,04 % 4 doser
Skåne 90 eller äldre 9 531 70,51 % 4 doser
Skåne Totalt 165 490 59,92 % 4 doser
Halland 65-69 12 096 64,89 % 4 doser
Halland 70-79 27 928 76,65 % 4 doser
Halland 80-89 13 191 79,02 % 4 doser
Halland 90 eller äldre 2 860 75,98 % 4 doser
Halland Totalt 56 075 74,24 % 4 doser
Västra Götaland 65-69 46 696 52,13 % 4 doser
Västra Götaland 70-79 106 811 65,14 % 4 doser
Västra Götaland 80-89 56 927 76,48 % 4 doser
Västra Götaland 90 eller äldre 12 107 71,42 % 4 doser
Västra Götaland Totalt 222 541 64,52 % 4 doser
Värmland 65-69 12 214 70,70 % 4 doser
Värmland 70-79 27 644 84,20 % 4 doser
Värmland 80-89 13 220 85,41 % 4 doser
Värmland 90 eller äldre 2 803 80,32 % 4 doser
Värmland Totalt 55 881 80,90 % 4 doser
Örebro 65-69 11 218 67,89 % 4 doser
Örebro 70-79 25 043 77,00 % 4 doser
Örebro 80-89 11 233 78,32 % 4 doser
Örebro 90 eller äldre 2 269 73,60 % 4 doser
Örebro Totalt 49 763 74,86 % 4 doser
Västmanland 65-69 9 560 66,04 % 4 doser
Västmanland 70-79 22 158 75,18 % 4 doser
Västmanland 80-89 10 753 77,73 % 4 doser
Västmanland 90 eller äldre 2 267 74,13 % 4 doser
Västmanland Totalt 44 738 73,53 % 4 doser
Dalarna 65-69 11 988 66,18 % 4 doser
Dalarna 70-79 26 892 76,15 % 4 doser
Dalarna 80-89 13 496 85,84 % 4 doser
Dalarna 90 eller äldre 2 652 79,66 % 4 doser
Dalarna Totalt 55 028 75,92 % 4 doser
Gävleborg 65-69 11 067 62,97 % 4 doser
Gävleborg 70-79 24 978 72,25 % 4 doser
Gävleborg 80-89 11 547 76,07 % 4 doser
Gävleborg 90 eller äldre 2 235 71,52 % 4 doser
Gävleborg Totalt 49 827 70,73 % 4 doser
Västernorrland 65-69 9 215 61,17 % 4 doser
Västernorrland 70-79 20 917 71,99 % 4 doser
Västernorrland 80-89 10 367 77,03 % 4 doser
Västernorrland 90 eller äldre 1 931 74,93 % 4 doser
Västernorrland Totalt 42 430 70,53 % 4 doser
Jämtland 65-69 4 920 60,64 % 4 doser
Jämtland 70-79 10 893 71,38 % 4 doser
Jämtland 80-89 5 130 77,27 % 4 doser
Jämtland 90 eller äldre 977 71,26 % 4 doser
Jämtland Totalt 21 920 69,84 % 4 doser
Västerbotten 65-69 11 381 73,41 % 4 doser
Västerbotten 70-79 23 041 81,91 % 4 doser
Västerbotten 80-89 10 833 83,34 % 4 doser
Västerbotten 90 eller äldre 2 084 79,54 % 4 doser
Västerbotten Totalt 47 339 79,89 % 4 doser
Norrbotten 65-69 11 109 70,35 % 4 doser
Norrbotten 70-79 22 656 77,72 % 4 doser
Norrbotten 80-89 11 120 79,13 % 4 doser
Norrbotten 90 eller äldre 1 901 73,91 % 4 doser
Norrbotten Totalt 46 786 75,99 % 4 doser