Home Intensivvårdade

Covid-19 Sverige

Uppdaterat: Thu, 28 Jul 2022 14:46:31

Siffror från Folkhälsomyndigheten

Dos 1-3 per åldersgrupp och län

Region Ålder Antal vaccinerade Andel vaccinerade Vaccinationsstatus
Sverige 12-15 27 251 5,50 % 1 dos
Sverige 12-15 328 325 66,21 % 2 doser
Sverige 16-17 11 145 4,71 % 1 dos
Sverige 16-17 178 591 75,41 % 2 doser
Sverige 18-29 57 885 3,85 % 1 dos
Sverige 18-29 575 356 38,30 % 2 doser
Sverige 18-29 591 153 39,35 % Minst 3 doser
Sverige 30-39 39 800 2,77 % 1 dos
Sverige 30-39 471 652 32,80 % 2 doser
Sverige 30-39 662 210 46,06 % Minst 3 doser
Sverige 40-49 21 102 1,62 % 1 dos
Sverige 40-49 314 011 24,17 % 2 doser
Sverige 40-49 792 302 60,98 % Minst 3 doser
Sverige 50-59 12 885 0,97 % 1 dos
Sverige 50-59 201 164 15,17 % 2 doser
Sverige 50-59 987 074 74,43 % Minst 3 doser
Sverige 60-69 7 790 0,70 % 1 dos
Sverige 60-69 86 339 7,78 % 2 doser
Sverige 60-69 941 529 84,82 % Minst 3 doser
Sverige 70-79 4 464 0,44 % 1 dos
Sverige 70-79 37 625 3,69 % 2 doser
Sverige 70-79 935 363 91,80 % Minst 3 doser
Sverige 80-89 1 564 0,34 % 1 dos
Sverige 80-89 12 995 2,84 % 2 doser
Sverige 80-89 427 982 93,38 % Minst 3 doser
Sverige 90 eller äldre 422 0,42 % 1 dos
Sverige 90 eller äldre 3 311 3,27 % 2 doser
Sverige 90 eller äldre 93 040 91,84 % Minst 3 doser
Sverige Totalt 18+ 145 912 1,77 % 1 dos
Sverige Totalt 18+ 1 702 453 20,63 % 2 doser
Sverige Totalt 18+ 5 430 653 65,79 % Minst 3 doser
Stockholm 12-15 9 435 8,04 % 1 dos
Stockholm 12-15 69 595 59,30 % 2 doser
Stockholm 16-17 3 969 7,13 % 1 dos
Stockholm 16-17 38 488 69,12 % 2 doser
Stockholm 18-29 19 177 5,43 % 1 dos
Stockholm 18-29 125 162 35,43 % 2 doser
Stockholm 18-29 135 225 38,28 % Minst 3 doser
Stockholm 30-39 14 243 3,74 % 1 dos
Stockholm 30-39 115 748 30,42 % 2 doser
Stockholm 30-39 172 228 45,26 % Minst 3 doser
Stockholm 40-49 7 647 2,28 % 1 dos
Stockholm 40-49 80 250 23,92 % 2 doser
Stockholm 40-49 196 383 58,54 % Minst 3 doser
Stockholm 50-59 4 387 1,42 % 1 dos
Stockholm 50-59 50 608 16,41 % 2 doser
Stockholm 50-59 219 890 71,29 % Minst 3 doser
Stockholm 60-69 2 704 1,20 % 1 dos
Stockholm 60-69 21 567 9,57 % 2 doser
Stockholm 60-69 181 044 80,34 % Minst 3 doser
Stockholm 70-79 1 507 0,80 % 1 dos
Stockholm 70-79 9 316 4,92 % 2 doser
Stockholm 70-79 168 134 88,87 % Minst 3 doser
Stockholm 80-89 450 0,56 % 1 dos
Stockholm 80-89 2 844 3,55 % 2 doser
Stockholm 80-89 73 350 91,46 % Minst 3 doser
Stockholm 90 eller äldre 117 0,64 % 1 dos
Stockholm 90 eller äldre 740 4,05 % 2 doser
Stockholm 90 eller äldre 16 457 90,08 % Minst 3 doser
Stockholm Totalt 18+ 50 232 2,66 % 1 dos
Stockholm Totalt 18+ 406 235 21,49 % 2 doser
Stockholm Totalt 18+ 1 162 711 61,50 % Minst 3 doser
Uppsala 12-15 1 087 5,87 % 1 dos
Uppsala 12-15 13 701 74,01 % 2 doser
Uppsala 16-17 257 2,88 % 1 dos
Uppsala 16-17 7 548 84,66 % 2 doser
Uppsala 18-29 2 507 3,68 % 1 dos
Uppsala 18-29 22 633 33,24 % 2 doser
Uppsala 18-29 33 946 49,86 % Minst 3 doser
Uppsala 30-39 1 467 2,62 % 1 dos
Uppsala 30-39 15 564 27,80 % 2 doser
Uppsala 30-39 30 749 54,92 % Minst 3 doser
Uppsala 40-49 634 1,34 % 1 dos
Uppsala 40-49 9 460 20,02 % 2 doser
Uppsala 40-49 32 792 69,39 % Minst 3 doser
Uppsala 50-59 360 0,77 % 1 dos
Uppsala 50-59 6 044 12,97 % 2 doser
Uppsala 50-59 37 322 80,09 % Minst 3 doser
Uppsala 60-69 216 0,55 % 1 dos
Uppsala 60-69 2 380 6,10 % 2 doser
Uppsala 60-69 34 559 88,55 % Minst 3 doser
Uppsala 70-79 131 0,36 % 1 dos
Uppsala 70-79 933 2,57 % 2 doser
Uppsala 70-79 34 259 94,25 % Minst 3 doser
Uppsala 80-89 53 0,35 % 1 dos
Uppsala 80-89 419 2,79 % 2 doser
Uppsala 80-89 14 192 94,53 % Minst 3 doser
Uppsala 90 eller äldre 18 0,52 % 1 dos
Uppsala 90 eller äldre 143 4,15 % 2 doser
Uppsala 90 eller äldre 3 161 91,81 % Minst 3 doser
Uppsala Totalt 18+ 5 386 1,73 % 1 dos
Uppsala Totalt 18+ 57 576 18,47 % 2 doser
Uppsala Totalt 18+ 220 980 70,88 % Minst 3 doser
Södermanland 12-15 886 5,91 % 1 dos
Södermanland 12-15 9 893 65,95 % 2 doser
Södermanland 16-17 380 5,20 % 1 dos
Södermanland 16-17 5 476 74,91 % 2 doser
Södermanland 18-29 1 921 4,94 % 1 dos
Södermanland 18-29 16 112 41,45 % 2 doser
Södermanland 18-29 13 410 34,50 % Minst 3 doser
Södermanland 30-39 1 217 3,28 % 1 dos
Södermanland 30-39 13 051 35,20 % 2 doser
Södermanland 30-39 16 298 43,96 % Minst 3 doser
Södermanland 40-49 686 1,93 % 1 dos
Södermanland 40-49 9 145 25,74 % 2 doser
Södermanland 40-49 21 542 60,62 % Minst 3 doser
Södermanland 50-59 375 0,97 % 1 dos
Södermanland 50-59 6 021 15,58 % 2 doser
Södermanland 50-59 29 133 75,41 % Minst 3 doser
Södermanland 60-69 207 0,60 % 1 dos
Södermanland 60-69 2 338 6,83 % 2 doser
Södermanland 60-69 29 825 87,15 % Minst 3 doser
Södermanland 70-79 126 0,37 % 1 dos
Södermanland 70-79 1 143 3,36 % 2 doser
Södermanland 70-79 31 537 92,72 % Minst 3 doser
Södermanland 80-89 36 0,24 % 1 dos
Södermanland 80-89 465 3,16 % 2 doser
Södermanland 80-89 13 844 94,11 % Minst 3 doser
Södermanland 90 eller äldre 8 0,26 % 1 dos
Södermanland 90 eller äldre 104 3,32 % 2 doser
Södermanland 90 eller äldre 2 864 91,38 % Minst 3 doser
Södermanland Totalt 18+ 4 576 1,94 % 1 dos
Södermanland Totalt 18+ 48 379 20,48 % 2 doser
Södermanland Totalt 18+ 158 453 67,09 % Minst 3 doser
Östergötland 12-15 555 2,51 % 1 dos
Östergötland 12-15 15 456 69,87 % 2 doser
Östergötland 16-17 274 2,56 % 1 dos
Östergötland 16-17 8 353 77,89 % 2 doser
Östergötland 18-29 1 850 2,53 % 1 dos
Östergötland 18-29 25 514 34,90 % 2 doser
Östergötland 18-29 34 451 47,13 % Minst 3 doser
Östergötland 30-39 1 121 1,83 % 1 dos
Östergötland 30-39 18 215 29,69 % 2 doser
Östergötland 30-39 32 355 52,73 % Minst 3 doser
Östergötland 40-49 569 1,01 % 1 dos
Östergötland 40-49 11 639 20,73 % 2 doser
Östergötland 40-49 38 015 67,70 % Minst 3 doser
Östergötland 50-59 411 0,70 % 1 dos
Östergötland 50-59 7 187 12,27 % 2 doser
Östergötland 50-59 46 689 79,70 % Minst 3 doser
Östergötland 60-69 187 0,38 % 1 dos
Östergötland 60-69 2 759 5,54 % 2 doser
Östergötland 60-69 44 375 89,13 % Minst 3 doser
Östergötland 70-79 96 0,21 % 1 dos
Östergötland 70-79 1 225 2,62 % 2 doser
Östergötland 70-79 43 924 93,99 % Minst 3 doser
Östergötland 80-89 45 0,21 % 1 dos
Östergötland 80-89 458 2,12 % 2 doser
Östergötland 80-89 20 470 94,77 % Minst 3 doser
Östergötland 90 eller äldre 9 0,18 % 1 dos
Östergötland 90 eller äldre 114 2,34 % 2 doser
Östergötland 90 eller äldre 4 567 93,86 % Minst 3 doser
Östergötland Totalt 18+ 4 288 1,15 % 1 dos
Östergötland Totalt 18+ 67 111 18,03 % 2 doser
Östergötland Totalt 18+ 264 846 71,16 % Minst 3 doser
Jönköping 12-15 550 3,06 % 1 dos
Jönköping 12-15 12 917 71,82 % 2 doser
Jönköping 16-17 312 3,58 % 1 dos
Jönköping 16-17 6 932 79,59 % 2 doser
Jönköping 18-29 1 710 3,21 % 1 dos
Jönköping 18-29 19 785 37,17 % 2 doser
Jönköping 18-29 21 665 40,70 % Minst 3 doser
Jönköping 30-39 996 2,12 % 1 dos
Jönköping 30-39 14 801 31,44 % 2 doser
Jönköping 30-39 22 964 48,78 % Minst 3 doser
Jönköping 40-49 527 1,22 % 1 dos
Jönköping 40-49 9 486 22,03 % 2 doser
Jönköping 40-49 27 867 64,73 % Minst 3 doser
Jönköping 50-59 308 0,66 % 1 dos
Jönköping 50-59 6 051 13,02 % 2 doser
Jönköping 50-59 36 139 77,78 % Minst 3 doser
Jönköping 60-69 143 0,36 % 1 dos
Jönköping 60-69 2 470 6,29 % 2 doser
Jönköping 60-69 34 329 87,45 % Minst 3 doser
Jönköping 70-79 105 0,29 % 1 dos
Jönköping 70-79 1 001 2,75 % 2 doser
Jönköping 70-79 34 178 93,86 % Minst 3 doser
Jönköping 80-89 54 0,31 % 1 dos
Jönköping 80-89 405 2,34 % 2 doser
Jönköping 80-89 16 279 94,15 % Minst 3 doser
Jönköping 90 eller äldre 13 0,31 % 1 dos
Jönköping 90 eller äldre 113 2,72 % 2 doser
Jönköping 90 eller äldre 3 885 93,37 % Minst 3 doser
Jönköping Totalt 18+ 3 856 1,34 % 1 dos
Jönköping Totalt 18+ 54 112 18,86 % 2 doser
Jönköping Totalt 18+ 197 306 68,76 % Minst 3 doser
Kronoberg 12-15 356 3,55 % 1 dos
Kronoberg 12-15 6 241 62,30 % 2 doser
Kronoberg 16-17 152 3,17 % 1 dos
Kronoberg 16-17 3 544 73,85 % 2 doser
Kronoberg 18-29 871 2,93 % 1 dos
Kronoberg 18-29 12 291 41,38 % 2 doser
Kronoberg 18-29 10 588 35,65 % Minst 3 doser
Kronoberg 30-39 531 2,04 % 1 dos
Kronoberg 30-39 9 527 36,52 % 2 doser
Kronoberg 30-39 10 922 41,86 % Minst 3 doser
Kronoberg 40-49 299 1,24 % 1 dos
Kronoberg 40-49 6 516 26,92 % 2 doser
Kronoberg 40-49 13 999 57,84 % Minst 3 doser
Kronoberg 50-59 199 0,80 % 1 dos
Kronoberg 50-59 3 855 15,47 % 2 doser
Kronoberg 50-59 18 280 73,34 % Minst 3 doser
Kronoberg 60-69 122 0,57 % 1 dos
Kronoberg 60-69 1 598 7,43 % 2 doser
Kronoberg 60-69 18 333 85,29 % Minst 3 doser
Kronoberg 70-79 80 0,39 % 1 dos
Kronoberg 70-79 728 3,53 % 2 doser
Kronoberg 70-79 18 937 91,91 % Minst 3 doser
Kronoberg 80-89 28 0,29 % 1 dos
Kronoberg 80-89 268 2,75 % 2 doser
Kronoberg 80-89 9 103 93,35 % Minst 3 doser
Kronoberg 90 eller äldre 9 0,38 % 1 dos
Kronoberg 90 eller äldre 71 3,02 % 2 doser
Kronoberg 90 eller äldre 2 141 91,18 % Minst 3 doser
Kronoberg Totalt 18+ 2 139 1,34 % 1 dos
Kronoberg Totalt 18+ 34 854 21,90 % 2 doser
Kronoberg Totalt 18+ 102 303 64,29 % Minst 3 doser
Kalmar 12-15 241 2,19 % 1 dos
Kalmar 12-15 7 968 72,30 % 2 doser
Kalmar 16-17 133 2,48 % 1 dos
Kalmar 16-17 4 299 80,25 % 2 doser
Kalmar 18-29 823 2,61 % 1 dos
Kalmar 18-29 11 182 35,40 % 2 doser
Kalmar 18-29 14 480 45,84 % Minst 3 doser
Kalmar 30-39 474 1,64 % 1 dos
Kalmar 30-39 8 147 28,17 % 2 doser
Kalmar 30-39 15 683 54,22 % Minst 3 doser
Kalmar 40-49 255 0,93 % 1 dos
Kalmar 40-49 5 278 19,21 % 2 doser
Kalmar 40-49 18 697 68,07 % Minst 3 doser
Kalmar 50-59 203 0,63 % 1 dos
Kalmar 50-59 3 401 10,55 % 2 doser
Kalmar 50-59 25 858 80,22 % Minst 3 doser
Kalmar 60-69 132 0,43 % 1 dos
Kalmar 60-69 1 571 5,12 % 2 doser
Kalmar 60-69 27 191 88,70 % Minst 3 doser
Kalmar 70-79 86 0,28 % 1 dos
Kalmar 70-79 775 2,56 % 2 doser
Kalmar 70-79 28 295 93,62 % Minst 3 doser
Kalmar 80-89 29 0,20 % 1 dos
Kalmar 80-89 307 2,17 % 2 doser
Kalmar 80-89 13 407 94,64 % Minst 3 doser
Kalmar 90 eller äldre 5 0,16 % 1 dos
Kalmar 90 eller äldre 41 1,35 % 2 doser
Kalmar 90 eller äldre 2 848 93,78 % Minst 3 doser
Kalmar Totalt 18+ 2 007 1,01 % 1 dos
Kalmar Totalt 18+ 30 702 15,48 % 2 doser
Kalmar Totalt 18+ 146 459 73,86 % Minst 3 doser
Gotland 12-15 102 3,88 % 1 dos
Gotland 12-15 1 951 74,30 % 2 doser
Gotland 16-17 43 3,56 % 1 dos
Gotland 16-17 1 052 87,09 % 2 doser
Gotland 18-29 325 4,16 % 1 dos
Gotland 18-29 2 843 36,39 % 2 doser
Gotland 18-29 3 308 42,34 % Minst 3 doser
Gotland 30-39 168 2,44 % 1 dos
Gotland 30-39 2 013 29,25 % 2 doser
Gotland 30-39 3 813 55,40 % Minst 3 doser
Gotland 40-49 85 1,24 % 1 dos
Gotland 40-49 1 347 19,70 % 2 doser
Gotland 40-49 4 752 69,48 % Minst 3 doser
Gotland 50-59 66 0,81 % 1 dos
Gotland 50-59 997 12,29 % 2 doser
Gotland 50-59 6 438 79,38 % Minst 3 doser
Gotland 60-69 35 0,43 % 1 dos
Gotland 60-69 461 5,61 % 2 doser
Gotland 60-69 7 371 89,64 % Minst 3 doser
Gotland 70-79 21 0,27 % 1 dos
Gotland 70-79 204 2,62 % 2 doser
Gotland 70-79 7 319 94,07 % Minst 3 doser
Gotland 80-89 7 0,20 % 1 dos
Gotland 80-89 91 2,65 % 2 doser
Gotland 80-89 3 273 95,20 % Minst 3 doser
Gotland 90 eller äldre 0 0,00 % 1 dos
Gotland 90 eller äldre 23 3,35 % 2 doser
Gotland 90 eller äldre 636 92,71 % Minst 3 doser
Gotland Totalt 18+ 707 1,42 % 1 dos
Gotland Totalt 18+ 7 979 16,03 % 2 doser
Gotland Totalt 18+ 36 910 74,16 % Minst 3 doser
Blekinge 12-15 357 4,74 % 1 dos
Blekinge 12-15 5 302 70,44 % 2 doser
Blekinge 16-17 107 2,86 % 1 dos
Blekinge 16-17 3 050 81,62 % 2 doser
Blekinge 18-29 482 2,29 % 1 dos
Blekinge 18-29 7 587 36,01 % 2 doser
Blekinge 18-29 9 493 45,06 % Minst 3 doser
Blekinge 30-39 306 1,63 % 1 dos
Blekinge 30-39 5 484 29,20 % 2 doser
Blekinge 30-39 9 844 52,42 % Minst 3 doser
Blekinge 40-49 217 1,16 % 1 dos
Blekinge 40-49 3 577 19,17 % 2 doser
Blekinge 40-49 12 703 68,08 % Minst 3 doser
Blekinge 50-59 136 0,65 % 1 dos
Blekinge 50-59 2 493 11,92 % 2 doser
Blekinge 50-59 16 586 79,33 % Minst 3 doser
Blekinge 60-69 83 0,46 % 1 dos
Blekinge 60-69 1 088 5,98 % 2 doser
Blekinge 60-69 15 922 87,46 % Minst 3 doser
Blekinge 70-79 61 0,33 % 1 dos
Blekinge 70-79 678 3,68 % 2 doser
Blekinge 70-79 16 996 92,34 % Minst 3 doser
Blekinge 80-89 27 0,30 % 1 dos
Blekinge 80-89 278 3,07 % 2 doser
Blekinge 80-89 8 472 93,54 % Minst 3 doser
Blekinge 90 eller äldre 5 0,26 % 1 dos
Blekinge 90 eller äldre 56 2,95 % 2 doser
Blekinge 90 eller äldre 1 752 92,31 % Minst 3 doser
Blekinge Totalt 18+ 1 317 1,04 % 1 dos
Blekinge Totalt 18+ 21 241 16,73 % 2 doser
Blekinge Totalt 18+ 91 768 72,27 % Minst 3 doser
Skåne 12-15 2 777 4,10 % 1 dos
Skåne 12-15 44 883 66,23 % 2 doser
Skåne 16-17 1 271 4,01 % 1 dos
Skåne 16-17 22 966 72,43 % 2 doser
Skåne 18-29 7 084 3,50 % 1 dos
Skåne 18-29 78 983 38,99 % 2 doser
Skåne 18-29 69 213 34,17 % Minst 3 doser
Skåne 30-39 5 049 2,60 % 1 dos
Skåne 30-39 67 979 35,07 % 2 doser
Skåne 30-39 76 996 39,72 % Minst 3 doser
Skåne 40-49 2 754 1,54 % 1 dos
Skåne 40-49 47 478 26,59 % 2 doser
Skåne 40-49 98 745 55,30 % Minst 3 doser
Skåne 50-59 1 694 0,97 % 1 dos
Skåne 50-59 31 225 17,82 % 2 doser
Skåne 50-59 121 688 69,45 % Minst 3 doser
Skåne 60-69 1 093 0,76 % 1 dos
Skåne 60-69 14 141 9,84 % 2 doser
Skåne 60-69 116 735 81,21 % Minst 3 doser
Skåne 70-79 636 0,48 % 1 dos
Skåne 70-79 6 008 4,53 % 2 doser
Skåne 70-79 119 132 89,92 % Minst 3 doser
Skåne 80-89 232 0,38 % 1 dos
Skåne 80-89 1 959 3,25 % 2 doser
Skåne 80-89 55 395 91,90 % Minst 3 doser
Skåne 90 eller äldre 65 0,48 % 1 dos
Skåne 90 eller äldre 520 3,85 % 2 doser
Skåne 90 eller äldre 12 150 89,89 % Minst 3 doser
Skåne Totalt 18+ 18 607 1,69 % 1 dos
Skåne Totalt 18+ 248 293 22,57 % 2 doser
Skåne Totalt 18+ 670 054 60,90 % Minst 3 doser
Halland 12-15 999 5,88 % 1 dos
Halland 12-15 11 727 68,99 % 2 doser
Halland 16-17 217 2,67 % 1 dos
Halland 16-17 6 575 80,78 % 2 doser
Halland 18-29 1 025 2,34 % 1 dos
Halland 18-29 16 422 37,46 % 2 doser
Halland 18-29 18 950 43,23 % Minst 3 doser
Halland 30-39 629 1,50 % 1 dos
Halland 30-39 13 078 31,29 % 2 doser
Halland 30-39 21 400 51,20 % Minst 3 doser
Halland 40-49 380 0,92 % 1 dos
Halland 40-49 8 595 20,79 % 2 doser
Halland 40-49 27 870 67,42 % Minst 3 doser
Halland 50-59 275 0,62 % 1 dos
Halland 50-59 5 726 12,88 % 2 doser
Halland 50-59 34 766 78,21 % Minst 3 doser
Halland 60-69 168 0,44 % 1 dos
Halland 60-69 2 361 6,18 % 2 doser
Halland 60-69 33 441 87,48 % Minst 3 doser
Halland 70-79 103 0,28 % 1 dos
Halland 70-79 991 2,72 % 2 doser
Halland 70-79 34 017 93,36 % Minst 3 doser
Halland 80-89 39 0,23 % 1 dos
Halland 80-89 379 2,27 % 2 doser
Halland 80-89 15 791 94,60 % Minst 3 doser
Halland 90 eller äldre 10 0,27 % 1 dos
Halland 90 eller äldre 108 2,87 % 2 doser
Halland 90 eller äldre 3 497 92,91 % Minst 3 doser
Halland Totalt 18+ 2 629 0,99 % 1 dos
Halland Totalt 18+ 47 660 17,88 % 2 doser
Halland Totalt 18+ 189 732 71,18 % Minst 3 doser
Västra Götaland 12-15 4 461 5,45 % 1 dos
Västra Götaland 12-15 52 782 64,45 % 2 doser
Västra Götaland 16-17 2 044 5,29 % 1 dos
Västra Götaland 16-17 28 715 74,31 % 2 doser
Västra Götaland 18-29 10 562 4,11 % 1 dos
Västra Götaland 18-29 107 882 41,95 % 2 doser
Västra Götaland 18-29 91 170 35,45 % Minst 3 doser
Västra Götaland 30-39 7 332 2,97 % 1 dos
Västra Götaland 30-39 93 010 37,63 % 2 doser
Västra Götaland 30-39 101 495 41,06 % Minst 3 doser
Västra Götaland 40-49 3 781 1,76 % 1 dos
Västra Götaland 40-49 61 261 28,45 % 2 doser
Västra Götaland 40-49 121 157 56,26 % Minst 3 doser
Västra Götaland 50-59 2 274 1,03 % 1 dos
Västra Götaland 50-59 38 128 17,30 % 2 doser
Västra Götaland 50-59 158 709 71,99 % Minst 3 doser
Västra Götaland 60-69 1 394 0,75 % 1 dos
Västra Götaland 60-69 16 682 9,03 % 2 doser
Västra Götaland 60-69 154 168 83,45 % Minst 3 doser
Västra Götaland 70-79 731 0,45 % 1 dos
Västra Götaland 70-79 6 797 4,15 % 2 doser
Västra Götaland 70-79 149 632 91,26 % Minst 3 doser
Västra Götaland 80-89 290 0,39 % 1 dos
Västra Götaland 80-89 2 235 3,00 % 2 doser
Västra Götaland 80-89 69 301 93,11 % Minst 3 doser
Västra Götaland 90 eller äldre 81 0,48 % 1 dos
Västra Götaland 90 eller äldre 618 3,65 % 2 doser
Västra Götaland 90 eller äldre 15 509 91,48 % Minst 3 doser
Västra Götaland Totalt 18+ 26 445 1,92 % 1 dos
Västra Götaland Totalt 18+ 326 613 23,66 % 2 doser
Västra Götaland Totalt 18+ 861 141 62,39 % Minst 3 doser
Värmland 12-15 468 3,78 % 1 dos
Värmland 12-15 9 717 78,51 % 2 doser
Värmland 16-17 111 1,87 % 1 dos
Värmland 16-17 4 999 84,34 % 2 doser
Värmland 18-29 728 1,89 % 1 dos
Värmland 18-29 14 346 37,26 % 2 doser
Värmland 18-29 18 795 48,81 % Minst 3 doser
Värmland 30-39 502 1,47 % 1 dos
Värmland 30-39 10 389 30,46 % 2 doser
Värmland 30-39 19 011 55,75 % Minst 3 doser
Värmland 40-49 297 0,93 % 1 dos
Värmland 40-49 6 239 19,57 % 2 doser
Värmland 40-49 22 555 70,75 % Minst 3 doser
Värmland 50-59 215 0,58 % 1 dos
Värmland 50-59 4 182 11,21 % 2 doser
Värmland 50-59 30 358 81,38 % Minst 3 doser
Värmland 60-69 154 0,45 % 1 dos
Värmland 60-69 1 782 5,16 % 2 doser
Värmland 60-69 30 922 89,62 % Minst 3 doser
Värmland 70-79 92 0,28 % 1 dos
Värmland 70-79 911 2,77 % 2 doser
Värmland 70-79 30 761 93,69 % Minst 3 doser
Värmland 80-89 17 0,11 % 1 dos
Värmland 80-89 323 2,09 % 2 doser
Värmland 80-89 14 686 94,88 % Minst 3 doser
Värmland 90 eller äldre 9 0,26 % 1 dos
Värmland 90 eller äldre 79 2,26 % 2 doser
Värmland 90 eller äldre 3 267 93,61 % Minst 3 doser
Värmland Totalt 18+ 2 014 0,88 % 1 dos
Värmland Totalt 18+ 38 251 16,77 % 2 doser
Värmland Totalt 18+ 170 355 74,69 % Minst 3 doser
Örebro 12-15 626 4,29 % 1 dos
Örebro 12-15 9 987 68,45 % 2 doser
Örebro 16-17 238 3,54 % 1 dos
Örebro 16-17 5 291 78,68 % 2 doser
Örebro 18-29 1 174 2,55 % 1 dos
Örebro 18-29 17 082 37,14 % 2 doser
Örebro 18-29 20 327 44,20 % Minst 3 doser
Örebro 30-39 714 1,83 % 1 dos
Örebro 30-39 12 363 31,66 % 2 doser
Örebro 30-39 19 648 50,31 % Minst 3 doser
Örebro 40-49 371 1,02 % 1 dos
Örebro 40-49 7 951 21,97 % 2 doser
Örebro 40-49 23 740 65,59 % Minst 3 doser
Örebro 50-59 250 0,65 % 1 dos
Örebro 50-59 4 925 12,83 % 2 doser
Örebro 50-59 29 767 77,52 % Minst 3 doser
Örebro 60-69 134 0,40 % 1 dos
Örebro 60-69 1 988 6,01 % 2 doser
Örebro 60-69 28 990 87,60 % Minst 3 doser
Örebro 70-79 81 0,25 % 1 dos
Örebro 70-79 950 2,92 % 2 doser
Örebro 70-79 30 313 93,21 % Minst 3 doser
Örebro 80-89 18 0,13 % 1 dos
Örebro 80-89 356 2,48 % 2 doser
Örebro 80-89 13 522 94,28 % Minst 3 doser
Örebro 90 eller äldre 11 0,36 % 1 dos
Örebro 90 eller äldre 98 3,18 % 2 doser
Örebro 90 eller äldre 2 867 92,99 % Minst 3 doser
Örebro Totalt 18+ 2 753 1,13 % 1 dos
Örebro Totalt 18+ 45 713 18,84 % 2 doser
Örebro Totalt 18+ 169 174 69,71 % Minst 3 doser
Västmanland 12-15 1 044 7,98 % 1 dos
Västmanland 12-15 7 952 60,81 % 2 doser
Västmanland 16-17 342 5,31 % 1 dos
Västmanland 16-17 4 673 72,58 % 2 doser
Västmanland 18-29 1 515 3,93 % 1 dos
Västmanland 18-29 15 585 40,47 % 2 doser
Västmanland 18-29 13 887 36,06 % Minst 3 doser
Västmanland 30-39 1 091 3,01 % 1 dos
Västmanland 30-39 12 388 34,13 % 2 doser
Västmanland 30-39 16 238 44,74 % Minst 3 doser
Västmanland 40-49 546 1,67 % 1 dos
Västmanland 40-49 8 104 24,86 % 2 doser
Västmanland 40-49 19 850 60,88 % Minst 3 doser
Västmanland 50-59 328 0,90 % 1 dos
Västmanland 50-59 5 341 14,70 % 2 doser
Västmanland 50-59 27 460 75,56 % Minst 3 doser
Västmanland 60-69 204 0,68 % 1 dos
Västmanland 60-69 2 217 7,35 % 2 doser
Västmanland 60-69 25 953 86,06 % Minst 3 doser
Västmanland 70-79 137 0,46 % 1 dos
Västmanland 70-79 1 092 3,70 % 2 doser
Västmanland 70-79 27 226 92,37 % Minst 3 doser
Västmanland 80-89 38 0,27 % 1 dos
Västmanland 80-89 367 2,65 % 2 doser
Västmanland 80-89 13 018 94,11 % Minst 3 doser
Västmanland 90 eller äldre 17 0,56 % 1 dos
Västmanland 90 eller äldre 97 3,17 % 2 doser
Västmanland 90 eller äldre 2 826 92,41 % Minst 3 doser
Västmanland Totalt 18+ 3 876 1,76 % 1 dos
Västmanland Totalt 18+ 45 191 20,52 % 2 doser
Västmanland Totalt 18+ 146 458 66,49 % Minst 3 doser
Dalarna 12-15 497 3,72 % 1 dos
Dalarna 12-15 9 309 69,61 % 2 doser
Dalarna 16-17 262 3,99 % 1 dos
Dalarna 16-17 5 209 79,41 % 2 doser
Dalarna 18-29 1 060 2,97 % 1 dos
Dalarna 18-29 14 755 41,39 % 2 doser
Dalarna 18-29 13 763 38,61 % Minst 3 doser
Dalarna 30-39 685 1,95 % 1 dos
Dalarna 30-39 11 182 31,89 % 2 doser
Dalarna 30-39 17 438 49,73 % Minst 3 doser
Dalarna 40-49 362 1,12 % 1 dos
Dalarna 40-49 7 434 22,96 % 2 doser
Dalarna 40-49 20 802 64,26 % Minst 3 doser
Dalarna 50-59 249 0,68 % 1 dos
Dalarna 50-59 5 125 13,95 % 2 doser
Dalarna 50-59 28 085 76,42 % Minst 3 doser
Dalarna 60-69 164 0,46 % 1 dos
Dalarna 60-69 2 087 5,84 % 2 doser
Dalarna 60-69 31 527 88,19 % Minst 3 doser
Dalarna 70-79 92 0,26 % 1 dos
Dalarna 70-79 845 2,39 % 2 doser
Dalarna 70-79 33 356 94,45 % Minst 3 doser
Dalarna 80-89 33 0,21 % 1 dos
Dalarna 80-89 265 1,69 % 2 doser
Dalarna 80-89 14 999 95,40 % Minst 3 doser
Dalarna 90 eller äldre 6 0,18 % 1 dos
Dalarna 90 eller äldre 55 1,65 % 2 doser
Dalarna 90 eller äldre 3 143 94,41 % Minst 3 doser
Dalarna Totalt 18+ 2 651 1,15 % 1 dos
Dalarna Totalt 18+ 41 748 18,16 % 2 doser
Dalarna Totalt 18+ 163 113 70,93 % Minst 3 doser
Gävleborg 12-15 743 5,64 % 1 dos
Gävleborg 12-15 9 083 68,91 % 2 doser
Gävleborg 16-17 380 5,78 % 1 dos
Gävleborg 16-17 4 959 75,43 % 2 doser
Gävleborg 18-29 1 714 4,59 % 1 dos
Gävleborg 18-29 15 504 41,55 % 2 doser
Gävleborg 18-29 13 455 36,06 % Minst 3 doser
Gävleborg 30-39 1 082 3,14 % 1 dos
Gävleborg 30-39 11 968 34,70 % 2 doser
Gävleborg 30-39 15 769 45,72 % Minst 3 doser
Gävleborg 40-49 559 1,71 % 1 dos
Gävleborg 40-49 7 741 23,67 % 2 doser
Gävleborg 40-49 20 404 62,39 % Minst 3 doser
Gävleborg 50-59 372 0,98 % 1 dos
Gävleborg 50-59 5 277 13,89 % 2 doser
Gävleborg 50-59 28 955 76,21 % Minst 3 doser
Gävleborg 60-69 198 0,57 % 1 dos
Gävleborg 60-69 2 419 6,91 % 2 doser
Gävleborg 60-69 30 272 86,44 % Minst 3 doser
Gävleborg 70-79 141 0,41 % 1 dos
Gävleborg 70-79 1 199 3,47 % 2 doser
Gävleborg 70-79 31 859 92,16 % Minst 3 doser
Gävleborg 80-89 63 0,42 % 1 dos
Gävleborg 80-89 457 3,01 % 2 doser
Gävleborg 80-89 14 115 92,98 % Minst 3 doser
Gävleborg 90 eller äldre 13 0,42 % 1 dos
Gävleborg 90 eller äldre 93 2,98 % 2 doser
Gävleborg 90 eller äldre 2 884 92,29 % Minst 3 doser
Gävleborg Totalt 18+ 4 142 1,80 % 1 dos
Gävleborg Totalt 18+ 44 658 19,38 % 2 doser
Gävleborg Totalt 18+ 157 713 68,45 % Minst 3 doser
Västernorrland 12-15 986 8,60 % 1 dos
Västernorrland 12-15 8 175 71,34 % 2 doser
Västernorrland 16-17 158 2,76 % 1 dos
Västernorrland 16-17 4 668 81,51 % 2 doser
Västernorrland 18-29 800 2,63 % 1 dos
Västernorrland 18-29 12 343 40,57 % 2 doser
Västernorrland 18-29 12 994 42,71 % Minst 3 doser
Västernorrland 30-39 540 1,86 % 1 dos
Västernorrland 30-39 9 420 32,41 % 2 doser
Västernorrland 30-39 14 945 51,43 % Minst 3 doser
Västernorrland 40-49 310 1,09 % 1 dos
Västernorrland 40-49 6 384 22,38 % 2 doser
Västernorrland 40-49 19 036 66,73 % Minst 3 doser
Västernorrland 50-59 237 0,73 % 1 dos
Västernorrland 50-59 4 117 12,68 % 2 doser
Västernorrland 50-59 25 578 78,79 % Minst 3 doser
Västernorrland 60-69 131 0,44 % 1 dos
Västernorrland 60-69 1 677 5,61 % 2 doser
Västernorrland 60-69 26 422 88,36 % Minst 3 doser
Västernorrland 70-79 75 0,26 % 1 dos
Västernorrland 70-79 818 2,82 % 2 doser
Västernorrland 70-79 27 136 93,39 % Minst 3 doser
Västernorrland 80-89 44 0,33 % 1 dos
Västernorrland 80-89 323 2,40 % 2 doser
Västernorrland 80-89 12 693 94,32 % Minst 3 doser
Västernorrland 90 eller äldre 16 0,62 % 1 dos
Västernorrland 90 eller äldre 70 2,72 % 2 doser
Västernorrland 90 eller äldre 2 382 92,43 % Minst 3 doser
Västernorrland Totalt 18+ 2 153 1,10 % 1 dos
Västernorrland Totalt 18+ 35 152 17,98 % 2 doser
Västernorrland Totalt 18+ 141 186 72,23 % Minst 3 doser
Jämtland 12-15 182 2,97 % 1 dos
Jämtland 12-15 4 525 73,78 % 2 doser
Jämtland 16-17 108 3,68 % 1 dos
Jämtland 16-17 2 399 81,79 % 2 doser
Jämtland 18-29 559 3,26 % 1 dos
Jämtland 18-29 7 775 45,29 % 2 doser
Jämtland 18-29 6 155 35,86 % Minst 3 doser
Jämtland 30-39 364 2,17 % 1 dos
Jämtland 30-39 6 043 36,01 % 2 doser
Jämtland 30-39 7 891 47,03 % Minst 3 doser
Jämtland 40-49 186 1,21 % 1 dos
Jämtland 40-49 3 531 22,95 % 2 doser
Jämtland 40-49 9 967 64,78 % Minst 3 doser
Jämtland 50-59 139 0,83 % 1 dos
Jämtland 50-59 2 568 15,39 % 2 doser
Jämtland 50-59 12 507 74,96 % Minst 3 doser
Jämtland 60-69 82 0,51 % 1 dos
Jämtland 60-69 1 043 6,51 % 2 doser
Jämtland 60-69 13 961 87,19 % Minst 3 doser
Jämtland 70-79 44 0,29 % 1 dos
Jämtland 70-79 501 3,28 % 2 doser
Jämtland 70-79 14 135 92,62 % Minst 3 doser
Jämtland 80-89 15 0,23 % 1 dos
Jämtland 80-89 178 2,68 % 2 doser
Jämtland 80-89 6 254 94,20 % Minst 3 doser
Jämtland 90 eller äldre 5 0,36 % 1 dos
Jämtland 90 eller äldre 45 3,28 % 2 doser
Jämtland 90 eller äldre 1 271 92,71 % Minst 3 doser
Jämtland Totalt 18+ 1 394 1,32 % 1 dos
Jämtland Totalt 18+ 21 684 20,59 % 2 doser
Jämtland Totalt 18+ 72 141 68,51 % Minst 3 doser
Västerbotten 12-15 540 4,36 % 1 dos
Västerbotten 12-15 9 773 78,97 % 2 doser
Västerbotten 16-17 195 3,37 % 1 dos
Västerbotten 16-17 4 989 86,33 % 2 doser
Västerbotten 18-29 1 237 2,82 % 1 dos
Västerbotten 18-29 17 771 40,57 % 2 doser
Västerbotten 18-29 20 204 46,12 % Minst 3 doser
Västerbotten 30-39 754 2,05 % 1 dos
Västerbotten 30-39 11 522 31,30 % 2 doser
Västerbotten 30-39 20 394 55,41 % Minst 3 doser
Västerbotten 40-49 348 1,09 % 1 dos
Västerbotten 40-49 6 690 20,89 % 2 doser
Västerbotten 40-49 22 591 70,56 % Minst 3 doser
Västerbotten 50-59 189 0,58 % 1 dos
Västerbotten 50-59 3 789 11,71 % 2 doser
Västerbotten 50-59 26 471 81,83 % Minst 3 doser
Västerbotten 60-69 123 0,40 % 1 dos
Västerbotten 60-69 1 849 5,98 % 2 doser
Västerbotten 60-69 27 819 89,97 % Minst 3 doser
Västerbotten 70-79 41 0,15 % 1 dos
Västerbotten 70-79 621 2,21 % 2 doser
Västerbotten 70-79 26 896 95,62 % Minst 3 doser
Västerbotten 80-89 18 0,14 % 1 dos
Västerbotten 80-89 211 1,62 % 2 doser
Västerbotten 80-89 12 524 96,35 % Minst 3 doser
Västerbotten 90 eller äldre 0 0,00 % 1 dos
Västerbotten 90 eller äldre 46 1,76 % 2 doser
Västerbotten 90 eller äldre 2 523 96,30 % Minst 3 doser
Västerbotten Totalt 18+ 2 710 1,23 % 1 dos
Västerbotten Totalt 18+ 42 499 19,35 % 2 doser
Västerbotten Totalt 18+ 159 422 72,58 % Minst 3 doser
Norrbotten 12-15 359 3,42 % 1 dos
Norrbotten 12-15 7 388 70,28 % 2 doser
Norrbotten 16-17 192 3,67 % 1 dos
Norrbotten 16-17 4 406 84,20 % 2 doser
Norrbotten 18-29 761 2,19 % 1 dos
Norrbotten 18-29 13 799 39,78 % 2 doser
Norrbotten 18-29 15 674 45,19 % Minst 3 doser
Norrbotten 30-39 535 1,75 % 1 dos
Norrbotten 30-39 9 760 31,88 % 2 doser
Norrbotten 30-39 16 129 52,68 % Minst 3 doser
Norrbotten 40-49 289 1,05 % 1 dos
Norrbotten 40-49 5 905 21,37 % 2 doser
Norrbotten 40-49 18 835 68,15 % Minst 3 doser
Norrbotten 50-59 218 0,66 % 1 dos
Norrbotten 50-59 4 104 12,49 % 2 doser
Norrbotten 50-59 26 395 80,35 % Minst 3 doser
Norrbotten 60-69 116 0,37 % 1 dos
Norrbotten 60-69 1 861 5,86 % 2 doser
Norrbotten 60-69 28 370 89,35 % Minst 3 doser
Norrbotten 70-79 78 0,27 % 1 dos
Norrbotten 70-79 889 3,05 % 2 doser
Norrbotten 70-79 27 321 93,72 % Minst 3 doser
Norrbotten 80-89 28 0,20 % 1 dos
Norrbotten 80-89 407 2,90 % 2 doser
Norrbotten 80-89 13 294 94,60 % Minst 3 doser
Norrbotten 90 eller äldre 5 0,19 % 1 dos
Norrbotten 90 eller äldre 77 2,99 % 2 doser
Norrbotten 90 eller äldre 2 410 93,70 % Minst 3 doser
Norrbotten Totalt 18+ 2 030 1,00 % 1 dos
Norrbotten Totalt 18+ 36 802 18,10 % 2 doser
Norrbotten Totalt 18+ 148 428 73,00 % Minst 3 doser