🏠

Covid-19 Norge

Oppdatert: Tue, 11 Jun 2024 00:30:45

Tall fra FHI MSIS

2020-2024: Antall meldte tilfeller per måned

meldtemaaned2024

meldtemaaned2023

meldtemaaned2022

meldtemaaned2021

meldtemaaned2020