Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Thu, 28 Sep 2023 21:08:35

Tall fra FHI MSIS

2023: Totalt antall meldte tilfeller per fylke per måned

Fylke Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Totalt
Agder 93 38 58 55 25 11 7 23 15 325
Innlandet 239 114 140 182 124 53 41 79 129 1 101
Møre og Romsdal 161 88 149 155 79 51 47 101 119 950
Nordland 128 44 98 113 76 79 40 81 105 764
Oslo (f) 289 159 338 263 177 77 69 221 225 1 818
Rogaland 256 92 141 163 96 29 40 101 153 1 071
Troms og Finnmark 109 48 65 72 52 70 26 69 93 604
Trøndelag 235 102 140 132 80 53 25 92 206 1 065
Ukjent fylke 15 14 17 18 11 6 3 14 7 105
Utenfor Fastlands-Norge 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Vestfold og Telemark 180 116 154 174 125 54 47 157 140 1 147
Vestland 458 197 355 339 217 11 16 33 36 1 662
Viken 473 187 450 388 241 165 100 345 353 2 702
Totalt 2 636 1 199 2 105 2 054 1 303 659 461 1 317 1 581 13 315