🏠

2018-2023: Selvmord etter kjønn og dødsmåte

Oppdatert: Fri, 31 May 2024 02:37:16

Tall fra FHI Dødsårsaksregisteret tabell D10b

Dødsår   2018 2019 2020 2021 2022 2023
Dødsårsak Kjønn            
Total Total 674 652 646 664 623 693
  Mann 472 467 471 488 445 495
  Kvinne 202 185 175 176 178 198
Forgiftning (X60-X66) Total 114 119 95 96 89 98
  Mann 53 61 41 45 43 39
  Kvinne 61 58 54 51 46 59
Hengning og kvelning (X70) Total 314 305 317 337 292 337
  Mann 240 235 255 261 221 253
  Kvinne 74 70 62 76 71 84
Drukning (X71) Total 34 32 37 25 38 31
  Mann 14 20 19 12 16 25
  Kvinne 20 12 18 13 22 6
Skyting og eksplosive stoffer (X72-X75) Total 73 75 61 77 73 84
  Mann           79
  Kvinne           5
Skjærende eller stikkende redskaper (X78) Total 22 16 25 26 23 25
  Mann           19
  Kvinne           6
Sprang fra høyt sted (X80) Total 45 34 44 43 44 53
  Mann 27 18 28 30 28 31
  Kvinne 18 16 16 13 16 22
Annen eller uoppgitt måte Total 72 71 67 60 64 65
  Mann 52 49 51 48 45 49
  Kvinne 20 22 16 12 19 16