🏠

1986-2023: Andel døde per år

Oppdatert: Tue, 28 May 2024 02:34:07

Tall fra SSB tabell 05803

dode19862023.png