Home

Antall innlagte på sykehus

Oppdatert: Fri, 23 Dec 2022 10:35:58

Tall fra Helsedirektoratet

Region Sør-Øst

Dato Oslo
Universitetssykehus
Private Oslo Sykehuset
Østfold
Vestre Viken Sykehuset
Innlandet
Sykehuset
Telemark
Sørlandet
Sykehus
Akershus
Universitetssykehus
Sykehuset i
Vestfold
Totalt