Home

Antall innlagte på sykehus

Oppdatert: Fri, 23 Dec 2022 10:35:58

Tall fra Helsedirektoratet

Region Midt

Dato Helse
Nord-Trøndelag
St. Olavs hospital Helse
Møre og Romsdal
Totalt