Home

2023 Befolkning etter kjønn

Oppdatert: Tue, 16 May 2023 09:56:40

Tall fra SSB tabell 07459

Kjønn Total befolkning Andel
Menn 2 765 470 50,38 %
Kvinner 2 723 514 49,62 %
Totalt 5 488 984 100,00 %

Kilde

Tabellnr Tabellnavn
07459 Alders- og kjønnsfordeling i kommuner, fylker og hele landets befolkning (K) 1986-2023
https://www.ssb.no/statbank/table/07459