Home

Befolkning etter kjønn

Oppdatert: Thu, 23 Feb 2023 10:52:22

Tall fra SSB tabell 07459

Kjønn Total befolkning Andel
Menn 2 765 470 50,38 %
Kvinner 2 723 514 49,62 %
Totalt 5 488 984 100,00 %